Feeds:
Artigos
Comentarios

Archive for Decembro 2010

Trala morte de Francisco Fernández del Riego parécenos oportuno para que se coñeza a dimensión deste gran home subir unha entrevista emitida días despois do seu pasamento. Unha home cunha vida tan longa e intensa ten unha biografía difícil de abranguer nestas poucas liñas. O seu compromiso con Galicia comeza coa súa participación no Seminario de Estudos Galegos colaborando entre outros proxectos na redacción do Primeiro Estatuto de Autonomía de Galicia e desde a súa militancia no Partido Galeguista traballa na propaganda a prol do Referendo de Autonomía. Coñece os homes da Xeración Nós. Xunto a Ramón Piñeiro, Xaime Illa Couto e outros galeguistas funda a Editorial Galaxia (1950) e durante moitos anos será o máximo responsábel da Revista Grial (1963). Desde 1960 foi membro da Real Academia da Lingua da que será o seu director a partir da década dos noventa.  Os seus últimos anos de actividade intelectual dedicounos a convertir a Biblioteca Penzol de Vigo na mellor sobre Galicia. Traballador incansábel, home discreto e leal aos seus principios será sempre un exemplo de humanismo galeguista.

Saúde e Terra Don Paco.

Advertisement

Read Full Post »